LỊCH CÔNG TÁC CỦA CƠ QUAN
  • THỨ HAI (27/06/2022)
  • Sáng
  • - - Hội ý Thường trực Huyện ủy.
   - - Hội ý TT HĐND huyện.
   - - 7h30: Khai mạc Hội thao dân quân cơ động (A.Đông, C.Hải).
   - - Họp tại Sở Văn hóa và Thể thao về chính sách hỗ trợ xây mới, cải tạo nhà văn hóa thôn, bản, tiểu khu (A.Huân).
   - - 9h00: Họp tại UBND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng rừng (A.Tình).
   - - 10h30: Bàn giao mặt bằng Đài VOV (A.Tình, Ban A).
  • Chiều
  • - - Kiểm tra cơ sở (A.Đông, VP).
   - - Họp tại Sở Giáo dục và Đào tạo (A.Huân).
  • THỨ BA (28/06/2022)
  • Sáng
  • - - Làm việc với Phòng Tài chính Kế hoạch (A.Đông, VP).
   - - Họp tại HĐND tỉnh (A.Tình).
   - - Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác thi THPT (A.Huân, VP, GD).
  • Chiều
  • - - 15h30: Bế mạc Hội thao dân quân cơ động (A.Đông, C.Hải).
   - - Kiểm tra cơ sở (A.Huân, VP, VH).
   - - Dự Hội nghị công tác giống (A.Tình, NN).
  • THỨ TƯ (29/06/2022)
  • Sáng
  • - - Họp UBND huyện 6 tháng đầu năm (TGM).
   - - Ban KT-XH HĐND huyện kiểm tra cơ sở (TGM).
  • Chiều
  • - - Kiểm tra cơ sở (A.Đông, Ban A).
  • THỨ NĂM (30/06/2022)
  • Sáng
  • - - Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm tại BCHQS huyện (TGM).
   - - Làm việc với Ban KT-XH HĐND huyện (C.Hải).
   - - Hội thảo “Dự án bảo tồn loài Vượn Siki” tại huyện (A.Tình, các ngành, xã liên quan).
   - - 10h30: Gặp mặt cán bộ nghỉ hưu (A.Đông, C.Hải, A.Huân, A.Tình, VP, NV, TTVH).
  • Chiều
  • - - Hội nghị tiếp xúc đối thoại nhân dân xã Xuân Ninh (TGM).
  • THỨ SÁU (01/07/2022)
  • Sáng
  • - - Tiếp Công dân (A.Đông).
   - - Kiểm tra cơ sở (A.Huân, VP, LĐ, VH).
   - - BCĐ Phòng không nhân dân TW kiểm tra tại huyện (A.Tình, BCĐ).
   - - Hội nghị giao ban công tác dân vận tại huyện (TGM).
  • Chiều
  • - - Tiếp Công dân (A.Đông).
   - - Làm việc với BQL Dự án ĐTXD&PTQĐ huyện (C.Hải).
  • THỨ BẢY (02/07/2022)
  • Sáng
  • - - 8h00: Dự Lễ tưởng niệm cán bộ chiến sĩ hy sinh tại hang Lèn Hà, Tuyên Hóa (TGM).
   - -Trực Lãnh đạo UBND huyện: A.Huân.
  • Chiều
  • - -Trực Lãnh đạo UBND huyện: A.Huân.
  • CHỦ NHẬT (03/07/2022)
  • Sáng
  • - -Trực Lãnh đạo UBND huyện: A.Huân.
  • Chiều
  • - -Trực Lãnh đạo UBND huyện: A.Huân.