LỊCH CÔNG TÁC CỦA CƠ QUAN
  • THỨ HAI (27/03/2023)
  • Sáng
  • - - Hội ý Thường trực HĐND huyện.
   - - Giao ban Lãnh đạo UBND huyện.
   - - Dự Lễ kỷ niệm 60 năm Báo Quảng Bình ra số đầu tiên (A.Huân).
   - - Hội ý bộ phận TT GPMB (A.Tình, VP, TNMT, Ban A).
  • Chiều
  • - - 16h30: Hội ý Thường trực Huyện ủy.
   - - 15h00: Tổng kết Giải thể thao học sinh năm học 2022-2023 (A.Huân).
   - - 14h30: Họp tại Sở NN&PTNT về GPMB (A.Tình, Ban A).
   - - Hội nghị rút kinh nghiệm huấn luyện tại BCHQS huyện (TGM).
  • THỨ BA (28/03/2023)
  • Sáng
  • - - Làm việc với Trung tâm bảo tồn Thiên nhiên Việt (A.Tình, các ngành, xã TSơn, TXuân).
  • Chiều
  • - - Họp tại Sở Tư pháp về giám sát tư pháp (A.Huân).
   - - Kiểm tra cơ sở (A.Tình, VP).
  • THỨ TƯ (29/03/2023)
  • Sáng
  • - - Kiểm tra cơ sở (C.Hải, PBKTXH).
   - - Họp tại UBND tỉnh về tập đoàn Econet (A.Huân).
   - - Làm việc với xã Xuân Ninh về quản lý đất đai và GPMB (A.Tình, các ngành, xã Xuân Ninh).
   - - Sở LĐTB&XH thông qua biên bản thanh tra về công tác quản lý bảo vệ trẻ em (TGM).
  • Chiều
  • - - 16h30: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (A.Đông, C.Hải).
   - - Kiểm tra cơ sở (A.Huân, VP, VH).
  • THỨ NĂM (30/03/2023)
  • Sáng
  • - - Họp HĐ xét tuyển công chức (A.Tình, HĐ).
  • Chiều
  • - - Kiểm tra cơ sở (A.Huân, VP, Ban A).
  • THỨ SÁU (31/03/2023)
  • Sáng
  • - - Họp thường kỳ UBND tỉnh (TGM).
   - - Họp giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa (TGM).
  • Chiều
  • - - Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp quý I tại tỉnh (TGM).
  • THỨ BẢY (01/04/2023)
  • Sáng
  • - - Trực Lãnh đạo UBND huyện: (TPC).
  • Chiều
  • - - Trực Lãnh đạo UBND huyện: (TPC).
  • CHỦ NHẬT (02/04/2023)
  • Sáng
  • - - Trực Lãnh đạo UBND huyện: (TPC).
  • Chiều
  • - - Trực Lãnh đạo UBND huyện: (TPC).